Проблемите, които скритите течове могат да създадат са изключително сериозни. Затова е съществено бързото и прецизно локализиране с оглед на това да бъдат предприети мерки, адекватни на ситуацията, в която сте попаднали. Когато се заговори за ВиК аварии много стопани на имоти изпитват истински ужас от това, с което предстои да се сблъскат. Ремонти, къртене, щети са само малка част от неволите, с които навярно ще се наложи да се справят. В съвременните водопроводни услуги обаче се наблюдава едно прогресивно усъвършенстване от гледна точка на технологичен и щадящ подход, свързан с откриването на течове. Доказателства за това са все повечето фирми от София, които прилагат апаратна диагностика за максимално експедитивно установяване местоположението на теча.

Кой е най-прецизния и бърз начин за установяване на теч

За да отговорим на този въпрос на първо място трябва да обърнем внимание на някои други особености и обстоятелства, които са свързани с наличието на такива аварии. Наричат ги „скрити“ поради това, че стопаните на даден обект имат съмнения относно наличието на такива, но не са сигурни дали реално съществува някаква заплаха за ефективното функциониране на ВиК инсталацията.

Причините да потърсите екип за апаратна диагностика се основават на:

  • Намаляване налягането на водата;
  • Поява на мокри петна по стените поради течове;
  • Повишена влажност и други.

На практика колкото по-бързо бъде локализирана дадена авария то толкова по-малко биха били щетите, които теча ще нанесе на имота ви.

Що се отнася до методите, които са доказано експедитивни и коректни вариантите за апаратно диагностициране се отнасят до използване на влагомери, ендоскопи и термокамери. Предпочитанията на водопроводчиците от София е прилагането на термокамери, тъй като това са уреди, които дават с до 99 % точност за локацията на съществуващия проблем.

Основни аргументи за използване на термокамери

Отминаха времената, когато водопроводчиците трябваше да разчитат на усета и опита си за да осигурят на клиентите що годе точно определяне мястото на скрития теч.  Съвременните услуги са изключително щадящи и при провеждането им не се налага да бъдат извършвани специални мероприятия като отстраняване на облицовки, къртене на настилки, плочки и други.

откриване на течове с термокамера София

Когато се определи точното местоположение на аварията това на практика улеснява значително работата на водопроводчиците, тъй като благодарение на приложената апаратура се гарантира локацията на авариралия водопроводен компонент, който подлежи на подмяна и ремонт. Ключови аргументи, които се отнасят до удобствата и ползите от прилагането на термокамери се отнасят до:

  • Спестява се време за откриване на аварията;
  • Не се изискват физически усилия;
  • Няма щети, къртене и нужда от цялостен ремонт на помещението, където се предполага, че се намира аварията;
  • Максимално се щади имуществото на клиента;
  • Не се налага наемане на голям екип от специалисти, което на практика би оскъпило услугата.

Термокамерите са изключително иновативни решения, които имат принос за осигуряване на качествен контрол върху провеждането на мероприятия, свързани с повишаването на ефективността от проведените ремонтни работи. Тяхната роля е в това да обследват максимално голяма площ и да установят позицията на проблема и неговите мащаби. По този начин водопроводчиците правят оценка на ситуацията и приемат действия, благодарение на които ВиК системата да продължи да функционира правилно.

Минимални разходи за ремонт

Сравняването на платимите стойности за услугите с къртене и откриване на теча с термокамери показва, че всъщност става въпрос за намаляването на ремонтните разходи с до 4-5 пъти в полза на прилагането на високотехничните методи за локализиране на авариите.

Предвид до тук изложените факти има защо термокамерите да са предпочитани, тъй като те успяват да осигурят правилната за водопроводчика информация, която е база за по-нататъшни действия. Бързина, точност и качество са основните мотиви да наемете и вие екип, който борави с такава апаратна диагностика. Така не само си пестите време, но и значително по-малко ще ви струват ремонтните дейности.